Firedampers

Algemene informatie – Brandkleppen

Onze brandkleppen beschikken over een CE keurmerk conform EN15650:2010. Dit betekent dat de brandwerendheid getest is volgens de EN 1366-2 norm en dat de classificatie geschiedt op basis van EN 13501-3.

Alle brandkleppen zijn standaard uitgevoerd met een inspectieluik, of twee indien het om een rechthoekige variant gaat.
Standaard Luchtdichtheidsklasse C conform EN 1751 (LUKA). Brandwerendheid 60, 90 of 120 minuten afhankelijk van de inbouwsituatie.

Downloads